WYNIKI


TABELA 1. Ilość czerwiu w momencie rozpoczęcia obserwacji (15-17 lipiec 1996 r.)
Rodziny doświadczalne Rodziny kontrolne
Rodzina nr. 12 Rodzina nr. 16 Rodzina nr. 17 Razem Rodzina nr. 3 Rodzina nr. 7 Rodzina nr. 20 Razem
Liczba plastrów
z czerwiem
3 3 4 10 4 2 3 9
Czerw w dm2 18,2 16,5 19,3 54,0 21,1 16,7 17,5 55,3
Liczba zaczerwionych komórek 7280 6600 7720 21600 8440 6680 7000 22120

TABELA 2. Ilość czerwiu u rodzin doświadczalnych (podkarmianych syropem cukrowym) oraz kontrolnych (niepodkarmianych) po zakończeniu obserwacji (12-14 sierpień 1996r.)
Rodziny doświadczalne Rodziny kontrolne
Rodzina nr. 12 Rodzina nr. 16 Rodzina nr. 17 Razem Rodzina nr. 3 Rodzina nr. 7 Rodzina nr. 20 Razem
Liczba plastrów
z czerwiem
8 7 8 23 5 4 4 13
Czerw w dm2 69,8 59,7 69,9 199,4 21,5 15,5 22,6 59,6
Liczba zaczerwionych komórek 27920 23880 27960 79760 8600 6200 9040 23840

TABELA 3. Zestawienie ilości czerwiu w początkowej fazie obserwacji u rodzin doświadczalnych i kontrolnych.
Czerw w sztukach
Przed doświadczeniem Po zakończeniu doświadczenia Różnica
Trzy rodziny podkarmiane 21,600 97,760 58,160
Trzy rodziny niepodkarmiane 22,120 23,840 1,720
56,440

zjecia i wykresy
zdjęcie z wynikami (zła jakość rysunku wynika z zastosowanej techniki skanowania, będzie poprawiona)

POWRÓT