WSTĘP   Zadaniem niniejszej pracy było zbadanie celowości letniego podkarmiania pobudzającego na rozwój rodziny pszczelej. Rozwój rodzin pszczelich warunkowany jest wieloma czynnikami, a jednym z nich jest dopływ do ula pokarmu węglowodanowego. Okres przełomu lipca i sierpnia to czas braku pożytków naturalnych z jednej strony i potrzeby intensywnego czerwienia z drugiej. W intensywnej gospodarce pasiecznej brak pożytku zastępowany jest sztucznym pokarmem - syropem cukrowym. Doświadczenie, które przeprowadziłam miało wykazać w jakim stopniu letnie podkarmianie pobudzające wpływa na ilość czerwiu, a tym samym na rozwój rodziny pszczelej i właściwe przygotowanie jej do zimowli.


mjasniak@kki.net.pl
powrót