STRESZCZENIE


   Obserwacje pszczół prowadziłam 31 dni - od 15.07 do 14.08.1996 r. Do tego celu wybrano losowo 6 rodzin pszczelich z pasieki liczącej 23 roje. Pszczoły należały do pana Konrada Kaczmarka, u którego przebywałam podczas wakacji. Trzy rodziny pszczele podkarmiałam co drugi dzień syropem cukrowym (przygotowanym w stosunku wagowym 1:1), zmuszając w ten sposób matki pszczele do intensywnego czerwienia. Trzy pozostałe rodizny obserwowałam, aby mieć dane porównawcze.

   Z moich wyliczeń wynika, iż rodziny podkarmiane syropem cukrowym znacznie się rozwinęły. Ilość czerwiu w tych rodzinach wzrosła ponad 3-krotnie w porównaniu z rodzinami kontrolnymi. Różnica pomiędzy ilością czerwiu w obu grupach rodzin pszczelich po zakończeniu obserwacji wynosiła 56440 sztuk (tabela 3.). Głównym powodem małej ilości czerwiu w rodzinach kontrolnych była mała ilość pożytku naturalnego.

   Warunki termiczno-wilgotnościowe w okresie między 15.07 a 14.08 były sprzyjające dla rozwoju rodzin pszczelich. Prawie codziennie świeciło słońce, a deszcz padał tylko przez kilka dni i to niezbyt obficie.

   Z przeprowadzonych obserwacji wynika, iż na rozwój rodzin pszczelich i dobre przygotowanie jej do zimowli, korzystnie wpływa letnie podkarmianie pobudzające ("na siłę") syropem cukrowym, zmuszając matki pszczele do intensywnego czerwienia.mjasniak@kki.net.pl

powrót