PIŚMIENNICTWO


  1. Banaszak, J. , 1987, Pszczoły i zapylanie roślin., WRiL, Poznań;
  2. Bojarczuk, Cz., 1969, Poradnik pszczelarski., wyd.II, PWRiL, Warszawa;
  3. Gromisz, M., 1962, Podkarmianie pobudzające w okresie przygotowania rojów do zimowli. Pszczelarstwo, 13/8-9/3-4;
  4. Guderska, J., Kalendarz pszczelarza (1956r.);
  5. Ostrowska, W., 1980, Gospodarka pasieczna., wyd. II, WRiL, Poznań;
  6. Wawryn, T., Kalendarz pszczelarza (1959 r.);
  7. Zbiorowa, pod red. Guderskiej, J., 1978, Hodowla pszczół., wyd V zmienione i poprawione, PWRiL, Warszawa.
powrót