OPINIA


dotycząca pracy pt. "Wpływ letniego podkarmiania pobudzającego na rozwój rodzin pszczelich". wykonanej przez Małgorzatę Jaśniak.
  1. Metodologia próby prawidłowa pozwalająca na wysnucie wniosków końcowych.
  2. Merytoryczny zakres pracy bez zarzutu nie stwierdziłem żadnych błędów w sztuce pszczelarskiej, w pracy tej widzać dobrą fachową opiekę pszczelarza.
  3. Rewelacyjne wnioski końcowe, tzn. ponad 3-krotny wzrost ilości czerwiu w stosunku do rodzin niepodkarmianych pobudzająco. Wynik ten ma ogromne znazecnie praktyczne - duża siła rodzin przed zimą zapewnia dobrą zimowlę tym bardziej, że w składzie rodzin przeważa pszczoła młoda, zdrowa.
  4. Różne znane mi źródła literaturowe wskazują na pozytywne oddziaływanie podkarmiania pobudzającego - letniego, żadne z nich nie mówi jednak o tak pozytywnych skutkach (ponad 3 - krotny wzrost ilości czerwiu). Jeżeli nawet wyniki badań nie są przesadzone (mogą wynikać z przypadku - badano tylko 3 rodziny) to mają duże znaczenie praktyczne dla pszczelarzy.
  5. Drobnym mankamentem próby jest brak kontronelj informacji ile zużyto cukru na podkarmianie pobudzające, lub jakimi dawkami i jak często podkarmiano.

Mieczysław Rak - pszczelarz
Piła Al. Piastów 12/86

powrót