MATERIAŁY I METODY


TVP: Stawonogi (Arthopoda)
PODTYP: Tchawkodysze (Tracheata)
GROMADA: Owady (Insecta)
RZĄD: Błonkówki (Hymenoptera)
PODRZĄD: Żądłówki (Aculeata)
NADRODZINA: Pszczoły (Apoidea)
RODZINA: Pszczołowate (Apidae)
RODZAJ: Pszczoła (Apis L.)

   Pasieka w której przeprowadziłam doświadczenia należy do pana Konrada Kaczmarka. Znajduje się ona we wsi Dzierżożenko, położonej w odległości 4 km na północny-zachód od Złotowa (woj. pilskie). W okolicy rośnie wiele nektaro- i pyłkodajnych roślin, które są niezbędne do rozwoju rodzin pszczelich.
   Czynności związane z rozbieraniem gniazda pszczelego - podglądem rodzin - wykonywałam pod nadzorem pszczelarza stosując odzież ochronną: skafander z siatką oraz rękawice.

   Obserwacje pszczół prowadziłam od 15.07. do 14.08. 1996 r.
   Do doświadczeń wytypowano 6 rodzin pszczelich. Wybrałam je losowo. Trzy z nich (z ula nr 12, nr 16, nr 17) podkarmiałam regularnie syropem cukrowym, a trzy pozostałe (z ula nr 3, nr 7, nr 20) stanowiły materiał kontrolny - nie były podkarmiane.
   Syrop sporządzałam w naczyniu aluminiowym. Do przygotowania dawki syropu dla trzech rodzin potrzebowałma 1 litr czystej wody oraz 1 kg cukru. Cukier całkowicie rozpuszczałam w gorącej wodzie i studziłam do temperatury pokojowej. Tak przyrządzony syrop wlewałam co drugi dzień pszczołom do podkarmiania w porze wieczornej.
   Aby wykazać różnice w czerwiu między rodzinami podkarmianymi a kontrolnymi dokonałam przeliczeń ilości komórek na plastrach.

   Powierzchnia czerwiu na plastrze ma kształt zbliżony do elipsy. Powierzchnię tej elipsy mogłam obliczyć znając wysokość i szerokość, stosując wzór podany przez Tadeusza Wawryna [6]:

P = nab/4

gdzie P - powierzchnia czerwiu
n - 3,14
a - wysokość elipsy
b - szerokość elipsy

   Dokonałam również własnych przeliczeń. Wyniki, które otrzymałam były bardzo zbliżone do tych, które otrzymałam stosując wzór Wawryna. Obliczałam to w bardzo prosty sposób: ramkę wielkopolską o wymiarach 360 x 260 mm podzieliłam na kwadraty o boku 1 dm. Na całej poweirzchni urzytecznej ramki (16,32 dm2) znajduje się ok. 6850 komórek, natomiast w 1 dm2 ok. 400 komórek. Ilość zaczerwionych dm2 pomnożyłam przez ilość komórek w 1 dm2 i w ten sposób otrzymałam wynik: ilość zaczerwionych komórek (z jednej strony plastra).

   Obliczenia przeprowadziłam dwukrotnie:
a) na początku doświadczenia - 15 - 17. 07. (wyniki w tabeli 1.);
b) po zakończeniu obserwacji - 12. - 14. 08. (wyniki w tabeli 2.).
powrót